החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות (2055)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
מסלולי המשך:
תכנית תלפיות- מתמטיקה מדעי המחשב עם חטיבה בפיסיקה (2059)
תכנית תלפיות- מדעי המחשב חד חוגי עם חטיבה בפיסיקה (2061)
תכנית תלפיות- חד חוגי מתמטיקה עם חטיבות בפיסיקה ומדעי המחשב (2062)
תכנית תלפיות- פיסיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי המחשב (2063)
תכנית תלפיות מתמטיקה מורחב פיסיקה (2051)
תכנית תלפיות פיסיקה מורחב חטיבה במתמטיקה (2057)
תכנית תלפיות פיסיקה מדעי המחשב (2058)
תכנית תלפיות פיסיקה חד חוגי עם חטיבות במתמטיקה ובמדעי המחשב (2052)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300