החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות (2055)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
מסלולי המשך:
תכנית תלפיות- מדעי המחשב חד חוגי עם חטיבה בפיסיקה (2061)
תכנית תלפיות- חד חוגי מתמטיקה עם חטיבות בפיסיקה ומדעי המחשב (2062)
תכנית תלפיות- פיסיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי המחשב (2063)
תוכנית תלפיות - חד חוגי מדעי המחשב עם חטיבה בפיסיקה (2064)
תכנית תלפיות - חד חוגי מתמטיקה עם חטיבה בפיסיקה (2065)
תכנית תלפיות - חד חוגי פיסיקה עם חטיבה במתמטיקה (2066)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע