החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות פיסיקה חד חוגי עם חטיבות במתמטיקה ובמדעי המחשב (2052)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי המחשב
( 5210)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במתמטיקה
( 5311)
חובהחובה בחוג145645
חובה בחוג19
חובהלימודי מתמטיקה חובה19
חובת בחירה36
8
בחירה בחוג5
סה"כ בחוג147851
32
אבני פינה6
סה"כ נ"ז למסלול מינימום181179179
179
מס שנים לתואר3333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע