החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות מתמטיקה מורחב פיסיקה (2051)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג145053
חובת בחירה23-243-4
בחירה בחוג8-94
סה"כ בחוג148260
אבני פינה6
לימודים משלימים13
סה"כ נ"ז למסלול מינימום175173173
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע