החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי (2025)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקוגניציה והמוח
( 143)
חובהחובה בחוג53
לימודי מתמטיקה חובה23
בחירה בחוג17
סה"כ בחוג93
לימודי תכנות 4
חוג נוסף48
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


 תלמידי החוג למדעי הקוגניציה פטורים מלימודי קורסי אבני פינה.

במסלול זה, קורסי התכנות משוקללים בקוגניציה ויש להשלים 4 נ"ז מלימודי הבחירה בפיסיקה.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע