החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה במסלול דו-חוגי (2020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג53
לימודי מתמטיקה חובה31
בחירה בחוג5
סה"כ בחוג92
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסףלפי דרישת החוג הנוסף
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


במסלול דו חוגי עם מדעי החברה/מדעי הרוח/ מנהל עסקים התלמידים מחויבים ב-4 נ"ז אבני פינה.

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע