החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה חד- חוגי (2011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג57
לימודי מתמטיקה חובה31
חובת בחירה2
בחירה בחוג11
סה"כ בחוג105
לימודי תכנות4
חטיבה32
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תלמידים הלומדים מסלול זה עם חטיבה במתמטיקה, לא ילמדו את הקורסים "אלגברה לינארית למדעים" (80153+ 80154) ו"אינפי לפיסיקאים" (80155) ובמקומם ישלימו 11 נ"ז מתוך קורסי הבחירה בחוג לפיסיקה.

תלמידים הלומדים מסלול זה עם חטיבה במדעי המחשב, לא ילמדו את הקורס "תכנות פייתון ומטלאב" (76641) ובמקומו ישלימו 4 נ"ז מתוך קורסי הבחירה בחוג לפיסיקה.

את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע