החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה חד- חוגי מורחב (2010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג78
לימודי מתמטיקה חובה31
חובת בחירה14-17
בחירה בחוג7-10
סה"כ בחוג137
לימודי תכנות4
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תלמיד המעוניין לעבור למסלול זה ממסלולים בהם נדרשת מעבדה א חלקית (3 נ"ז) יידרש להשלים  את הקורס "מבוא לאלקטרוניקה אנלוגי א" 77320 בשנה ג'.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע