החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות- פיסיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי המחשב (2063)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי המחשב
( 5210)
חובהחובה בחוג1279
לימודי מתמטיקה חובה38
סה"כ בחוג117
סה"כ נ"ז למסלול מינימום163158
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300


סטודנטים שהחלו את לימודם בתשע"ט חייבים לפחות בקורס אחד הנלמד בשפה האנגלית.

סטודנטים שהחלו את לימודם בתשפ"ב חייבים לכל הפחות, בשני קורסי שנלמדים בשפה האנגלית.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע