החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות פיסיקה מדעי המחשב (2058)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג1452
חובה בחוג38
חובהלימודי מתמטיקה חובה4519
חובת בחירה12
בחירה בחוג6
6
סה"כ בחוג1477
56
אבני פינה6
חוג נוסף77
סה"כ נ"ז למסלול מינימום181171
171
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


תכנית הלימודים במדעי המחשב:                  

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  38 נ"ז

מבוא למדעי המחשב  (7)
מבני נתונים (4)
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
סדנה מנאנד טו טטריס (5 )
סדנת תכנות C (2)
סדנת תכנות C++ (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)

לימודי חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:   לפחות 3 קורסים (ולא פחות מ 12 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:

מבנה המחשב (5)
מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע (4)
מסדי נתונים (5)
הנדסת תוכנה (4)
מבוא למערכות לומדות (5)
מבוא לרשתות תקשורת (4)
עיבוד ספרתי של תמונות (4)
מבוא לבינה מלאכותית (4 )
מבוא ללוגיקה (4)
 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 4 נ"ז.  2 נ"ז -מדעי הרוח, 2 נ"ז מדעי החברה.

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע