החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות פיסיקה מורחב חטיבה במתמטיקה (2057)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במתמטיקה
( 5311)
חובהחובה בחוג148626
לימודי מתמטיקה חובה19
חובת בחירה12-136
בחירה בחוג2
סה"כ בחוג1411932
אבני פינה6
קורס ספרייה ובטיחות10
סה"כ נ"ז למסלול מינימום181179179
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע