החוג לפיסיקה יישומית (511)
מסלול פיסיקה יישומית לבוגרי הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות אופטו' ומיקרו' (7039)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה יישומית
( 511)
חובה בחוג10
בחירה בחוג14
סה"כ נ"ז למסלול מינימום24


 מסלול לימודים זה  מיועד לבוגרים מצטיינים מן החוג הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות מיקרו/אופטואלקטרוניקה באוניברסיטה העברית (חוג 581/587) ומאפשר המשך לימודיהם לקראת תואר מוסמך בפיסיקה יישומית.

בתנאים הבאים:

  1. סיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע העומד בתנאי הקבלה לתאר מוסמך בפיסיקה יישומית באוניברסיטה.
  2. סיימו בהצלחה את הקורס :"מצב מוצק"
  3. סיימו בהצלחה את הפרויקט ההנדסי.

בוגרי הנדסת חשמל מחשבים בהתמחות מיקרו/אופטואלקטרוניקה לומדים בין 19 ל- 24 נ"ז מקורסי החובה והבחירה למוסמך במסגרת לימודיהם לתואר הבוגר ויידרשו להשלים קורסי חובה בהיקף של 10 נ"ז וקורסי בחירה מתקדמים בפיסיקה יישומית בהיקף של 14 נ"ז לפחות, באישור יועץ תלמידי מוסמך. כמו כן ישלימו תלמידי תכנית זו בחינת גמר ועבודת גמר.