החוג לפיסיקה יישומית (511)
מסלול פיסיקה יישומית בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה (4072)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה יישומית
( 511)
סה"כ נקודות בחוג התמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה
( 5602)
חובה בחוג19ראה ת"ל
חובת בחירהראה תכנית לימודים
בחירה בחוגראה תכנית לימודיםראה ת"ל
סה"כ נ"ז למסלול מינימום3535


יועץ החוג הוא דר' לירון שטרן liron.stern@mail.huji.ac.il