החוג לביו-הנדסה (582)
מסלול ביו-הנדסה במסלול ישיר לדוקטורט (7065)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


קורס שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים (94810):
תלמידים שמחקריהם נוגעים לעבודה עם בעליי חיים חייבים להשתתף בקורס זה.
  
הפסקת לימודים בתכנית:
לא ניתן לקבל תואר מוסמך בתכנית, אלא כחלק מהמסלול הישיר לתואר דוקטור. תלמידים שהשלימו היקף לימודים והיקף עבודה ברמה המאפשרת הגשה לבחינת הסינון ואשר מסיבה כל שהיא לא ימשיכו לדוקטורט, תינתן אפשרות לסיים מוסמך במסגרות אחרות באוניברסיטה.