החוג למדעי החיים (570)
מסלול סביבה מדעי החיים במסלול דו-חוגי (8032)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג2114.5
לימודי יסוד חובה25
חובהלימודים בשנים ב' - ג'21
חובת בחירה24-2520
בחירה בחוג7-8
סה"כ בחוג8255.5
לימודי תכנות4
אבני פינה66
חוג נוסף55.582
סה"כ לתואר (מינימום)150143.5