החוג למדעי החיים (570)
מסלול מדעי החיים ומדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה במסלול דו חוגי (8029)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג2814.5
לימודי יסוד חובה38
חובהלימודים בשנים ב' - ג'34.5
חובת בחירה19-203-4
סה"כ בחוג8857-59
לימודי תכנות44
אבני פינה66
חוג נוסף5688
סה"כ לתואר (מינימום)151150


המסלול נועד לתלמידים המעונינים ללמוד בשני החוגים גיאולוגיה וביולוגיה (מסלול דו-חוגי). 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז 3 נ"ז ממדעי החברה ו-3 נ"ז ממדעי הרוח.