החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- בדגש ביולוגיה-שנה ג' (8055)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- שנים א'+ב' (8053)
שנה ג'