החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- שנים א'+ב' (8053)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
מסלולי המשך:
תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה-בדגש כימיה-שנה ג' (8054)
תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- בדגש ביולוגיה-שנה ג' (8055)