החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- אתגר כימיה (8052)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הכימיה והביולוגיה
( 566)
חובהחובה בחוג109
לימודי יסוד חובה33
חובת בחירה14-15
בחירה בחוג2-3
לימודי תכנות3
אבני פינה4
סה"כ לתואר (מינימום)164