החוג לכימיה (560)
מסלול מוסמך כפול בכימיה בשיתוף עם אוניברסיטת פרוג'ה (5016)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול


מסלול לימודים לתואר מוסמך כפול בכימיה בשיתוף עם אוניברסיטת פרוג'ה, איטליה. מטרת התכנית היא לחזק קשרים מדעיים קיימים ולייצר שיתופי פעולה אקדמיים חדשים בין קבוצות מחקר כמו גם להרחיב את היקף חילופי התרבות בין המדינות.

התכנית מציעה לתלמידי החוג לכימיה באוניברסיטה העברית הזדמנות ללמוד לפחות סמסטר אחד במוסד המארח, תוך חשיפה למגוון קורסים ברמה גבוהה, תשתיות מחקר חדישות, חשיפה למומחיות מדעית של האוניברסיטה האיטלקית, כמו גם חיים חברתיים ותרבותיים עשירים. התוכנית מעניקה לסטודנטים המשתתפים הזדמנות לקבל שני תארי מוסמך – האחד - מהאוניברסיטה העברית והנוסף ((EuroMaster מאוניברסיטת פרוג'ה (Università di Perugia).

 

  לפרטים נוספים יש לפנות לפרופ' דמיטרי גלמן, מרכז המסלול, בדוא"ל:  dmitri.gelman@mail.huji.ac.il