החוג למדעי המחשב (521)
מסלול מדעי המחשב חד- חוגי (3009)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג47
לימודי מתמטיקה חובה32
חובת בחירה12
בחירה בחוג9
סה"כ בחוג100
חטיבה32
אבני פינה8*
סה"כ נ"ז למסלול מינימום140
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


המסלול מיועד לתלמידים המשלבים חטיבה מחוג אחר (בהיקף של 32 נ"ז)

תכנית הלימודים במדעי המחשב:     

 לימודי חובה במתמטיקה: 32 נ"ז 
אלגברה ליניארית 1 (6)
אלגברה ליניארית 2 (6)
חשבון אינפיניטסימלי 1 (7)
חשבון אינפיניטסימלי  2 למדעי המחשב (7)
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (6)

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  47 נ"ז 
מבוא למדעי המחשב (7)
מבני נתונים (4)
מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
מתמטיקה דיסקרטית (5)
סדנה  מנאנד טו טאטריס (5 ) 
C סדנת תכנות  (2)
C++ סדנת תכנות  (2)
אלגוריתמים (5)
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
מערכות הפעלה (4)
נושאים באנליזה למדעי המחשב  (4) / מבוא ללוגיקה (4)  

לימודי בחירה + חובת בחירה בחוג למדעי המחשב:  21 נ"ז
רשימת קורסי חובת בחירה (לפחות 12 נ"ז): 

מבנה המחשב (5)
מבוא לקריפטוגרפיה ואבטחת מידע (4)
מסדי נתונים (5)
הנדסת תוכנה (4)
מבוא למערכות לומדות (5)
מבוא לרשתות תקשורת (4)
עיבוד ספרתי של תמונות (4)
מבוא לבינה מלאכותית (4 )הערות:

1.      המסלול מיועד לתלמידים המשלבים חטיבה מחוג אחר בהיקף של 32 נ"ז.

2.      תלמידי המסלול הלומדים חטיבה ממדעי הטבע חייבים ב- 8 נ"ז  אבני פינה. 4 ממדעי הרוח ו- 4 ממדעי החברה. (כמו כן ניתן ללמוד 2 נ"ז מתוך 8 נ"ז של קורסי אבני פינה, קורסים ייעודיים חדשים של הפקולטה).

         לדרישות אבני פינה לפי שילוב החטיבה.

החל משנה"ל תשע"ט מוצעים הקורסים הבאים (ניתן לבחור קורס אחד בלבד ע"ח 2 נ"ז א"פ מתחום רוח או חברה) רק לתלמידים הזקוקים ל 8 נ"ז אבני פינה

72133- סוגיות בגנטיקה

72149 - כל הביולוגיה על רגל אחד

72159- סקס- רביה מינית ממולקולות עד פילים

3.תלמידי המסלול החד-חוגי הלומדים חטיבה בייזמות טכנולוגית חייבים ב - 4 נ"ז בלבד מאבני פינה בתחום רוח. ולפיכך סה"כ הנקודות שיידרשו מהם לתואר יעמוד על ל 136 נ"ז בלבד.

4. תלמידים הלומדים חטיבה במדעי החברה מחוייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח 

5. תלמידים הלומדים חטיבה מתחום הרוח מחוייבים ב-4 נ"ז אבני פינה מתחום החברה. 

6. החל משנת תשפ"א לימודי החטיבה לא יצויינו על גבי תעודת הגמר עצמה, אלא רק בגיליון הציונים! (רלוונטי רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל משנת תשפ"א)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע