החוג לפיסיקה יישומית (511)
מסלול פיסיקה יישומית לבוגרי הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות אופטו' ומיקרו' (7039)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה יישומית
( 511)
חובה בחוג15
בחירה בחוג7
סה"כ לתואר (מינימום)22


 מסלול לימודים זה  מיועד לבוגרים מצטיינים מן החוג הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות מיקרו/אופטואלקטרוניקה באוניברסיטה העברית (חוג 581/587) ומאפשר המשך לימודיהם לקראת תואר מוסמך בפיסיקה יישומית.

בתנאים הבאים:

  1. סיימו את לימודי התואר הראשון בציון ממוצע העומד בתנאי הקבלה לתאר מוסמך בפיסיקה יישומית באוניברסיטה.
  2. סיימו בהצלחה את הקורס :"מצב מוצק"
  3. סיימו בהצלחה את הפרויקט ההנדסי.

בוגרי הנדסת חשמל מחשבים בהתמחות מיקרו/אופטואלקטרוניקה לומדים בין 19 ל- 24 נ"ז מקורסי החובה והבחירה למוסמך במסגרת לימודיהם לתואר הבוגר ויידרשו להשלים קורסי חובה בהיקף של 15 נ"ז וקורסי בחירה מתקדמים בפיסיקה יישומית בהיקף של 7 נ"ז לפחות, באישור יועץ תלמידי מוסמך. כמו כן ישלימו תלמידי תכנית זו בחינת גמר ועבודת גמר.