החוג לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות (579)
מסלול אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות - מוסמך מחקרי (4040)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
( 579)
חובה בחוג2
בחירה בחוג28
סה"כ לתואר (מינימום)30