החוג לביוכימיה מבנית ומולקולרית (577)
מסלול ביוכימיה מבנית ומולקולרית - מוסמך מחקרי (4041)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג ביוכימיה מבנית ומולקולרית
( 577)
חובה בחוג2
בחירה בחוג28
סה"כ לתואר (מינימום)30