החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית (573)
מסלול ביולוגיה תאית והתפתחותית - מוסמך מחקרי (4042)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג ביולוגיה תאית והתפתחותית
( 573)
חובה בחוג2
חובת בחירה28
סה"כ לתואר (מינימום)30