החוג למדעי הצמח (572)
מסלול מדעי הצמח - מוסמך מחקרי (4045)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הצמח
( 572)
חובה בחוג2
בחירה בחוג28
סה"כ לתואר (מינימום)30