החוג לכימיה (560)
מסלול מוסמך בכימיה לתלמידי חו"ל (5042)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג31
סה"כ לתואר (מינימום)31


Master's Degree in Chemistry (5042) for Foreign Students- See English Version