החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה - מוסמך מחקרי (שנה ב') (5040)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג17
חובת בחירה8
בחירה בחוג6
סה"כ לתואר (מינימום)31


לימודי מוסמך בכימיה - מוסמך מחקרי (מסלול 5040) - לתלמידים ממשיכים בלבד!
שימו לב: החל משנת הלימודים תשע"ט אין לבחור במסלול זה. במקומו יש לבחור באחד מבין המסלולים: 5043,5044,5045 בהתאם למגמת לימודיו של התלמיד. הופעתו של מסלול זה בשנתון רלבנטית לתלמידי שנה ב' (ממשיכים) בלבד.

לכן, לדרישות המסלול, יש לעיין בשנתון תשע"ח (2018-2019): כאן

לימודי המוסמך במסלול המחקרי (מסלול 5040) נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינריון), כ - 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31 נ"ז).

לימודי המוסמך במסלול המחקרי (מסלול 5040) נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינריון), כ - 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31
נ"ז).