החוג לכימיה (560)
מסלול מוסמך כפול בכימיה בשיתוף עם אוניברסיטת פרוג'ה (5016)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'