החוג לכימיה (560)
מסלול תואר כפול כימיה-רוקחות (5017)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובהחובה בחוג110
לימודי מתמטיקה חובה12 (כלול בחובה בחוג)
חובהלימודי חובה בשנה א'52
לימודים בשנים ב' - ג'58
חובת בחירה11
סה"כ בחוג110
קורס ספרייה ובטיחותחובה