החוג לאמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע (555)
מסלול תכנית מצטיינים - אמירים טבע (9025)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


תלמיד בתכנית "אמירים" ילמד בחוג אחד לפחות מבין החוגים השונים במדעי הטבע. ניתן לשלב תכניות בין חוגיות (כולל חוגים מפקולטאות אחרות, כגון מדעי הרוח והחברה).