החוג לפיסיקה (541)
מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג5334
לימודי מתמטיקה חובה24
חובהלימודי יסוד חובה10-11
חובת בחירה5
בחירה בחוג98-9
סה"כ בחוג8658-59
אבני פינה6
חוג נוסף58-5986
סה"כ לתואר (מינימום)150150
סה"כ לתואר (מקסימום)151151