החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי (2025)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקוגניציה
( 143)
חובהחובה בחוג53
לימודי מתמטיקה חובה21
בחירה בחוג19
סה"כ בחוג93
לימודי תכנות 4
חוג נוסף48
סה"כ לתואר (מינימום)145


 תלמידי החוג למדעי הקוגניציה פטורים מלימודי קורסי אבני פינה.

במסלול זה, קורסי התכנות משוקללים בקוגניציה ויש להשלים 4 נ"ז מלימודי הבחירה בפיסיקה.