החוג לכלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (795)
מסלול כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (9510)
נכון לשנתון: 2019
 

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'