החוג לכלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה (795)
מסלול כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (9510)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'