החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה בהתמחות בטכנולוגיה ואינפורמציה קוונטית (4073)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג התמחות בטכנולוגיה ואינפורמציה קוונטית
( 5882)
חובה בחוג19
חובת בחירה12
בחירה בחוג4
סה"כ לתואר (מינימום)35


יועץ להתמחות זו פרופ' נדב כץ  katzn@phys.huji.ac.il
הקבלה להתמחות לאחר ראיון עם פרופ' נדב כ"ץ, המעוניינים יפנו אליו בדוא"ל.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע