החוג לאינטרנט וחברה (525)
מסלול אינטרנט וחברה (3032)
נכון לשנתון: 2019
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג אינטרנט וחברה
( 525)
חובה בחוג74
בחירה בחוג8
סה"כ בחוג82
אבני פינה2
חוג נוסף40-60
לימודים משלימים0-10
סה"כ לתואר (מינימום)134
סה"כ לתואר (מקסימום)134