החוג לתכנית משולבת: פיסיקה-כימיה (569)
מסלול תוכנית משולבת: פיסיקה-כימיה שנים א' ב' (2082)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
מסלולי המשך:
תוכנית משולבת: פיסיקה- כימיה - בוגר בהדגשת פיסיקה (שנה ג') (2080)
תוכנית משולבת: פיסיקה - כימיה - בוגר בהדגשת כימיה (שנה ג') (2081)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה
( 569)
חובהחובה בחוג66
לימודי מתמטיקה חובה28
לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה6-10
לימודי תכנות4