החוג לתכנית משולבת: פיסיקה-כימיה (569)
מסלול תוכנית משולבת: פיסיקה - כימיה - בוגר בהדגשת כימיה (שנה ג') (2081)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תוכנית משולבת: פיסיקה-כימיה שנים א' ב' (2082)
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה
( 569)
חובה בחוג34
בחירה בחוג9
סה"כ לתואר (מינימום)147