החוג לכימיה (560) - מסלול סביבה כימיה במסלול דו-חוגי (8033)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג8828
לימודי מתמטיקה חובה12 (כלול בחובה בחוג)
חובהלימודי יסוד חובה3-4
חובת בחירה7-9
בחירה בחוג48-10
סה"כ בחוג9548-49
לימודי תכנות3
אבני פינה66
חוג נוסף48-4995
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)149-150149
סה"כ לתואר (מקסימום)150
מסלול זה משלב לימודים בחוג לכימיה ובחוג למדעי הסביבה: זוהי תכנית מובנית ויש להתייחס לדרישות המסלול בשנתון תחת מספרו (8033): 
היקף לימודי הכימיה הנדרש במסלול זה הוא לפחות 95 נ"ז, כולל הלימודים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות.
דרישות חוץ חוגיות: תלמידי המסלול מחוייבים בקורסי אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז (3 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו - 3 נ"ז מתחום מדעי החברה).