החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה חד חוגי (5012)
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובהחובה בחוג91
לימודי מתמטיקה חובה12 (כלול בחובה בחוג)
חובת בחירה3-6
בחירה בחוג4-7
סה"כ בחוג104
לימודי תכנות3
חטיבה32
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)144
תלמיד רשאי ללמוד כימיה כחוג יחיד בהיקף מצומצם. במקרה כזה עליו לכלול במסגרת לימודיו לתואר גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת לפחות מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה.
יש לשים לב כי לימוד חטיבה בחוג שאינו מחוגי הפקולטה במיוחד עלול להיות כרוך בהתנגשויות בלוח הזמנים של השיעורים ולכן רצוי מאוד לבחון את מערכת הלימודים מראש. ניתן ורצוי כמובן להתייעץ עם ראש החוג ועם מזכירות החוג לפני ביצוע הרישום.
בכל מקרה, היקף חטיבת לימודים לא יפחת מ - 32 נ"ז.
היקף לימודים במסלול החד חוגי הוא  104 נ"ז לפחות בכימיה.
במסגרת הלימודים במסלול זה מחוייבים התלמידים בלימוד קורסי אבני פינה בהיקף 8 נ"ז (4 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו -4 נ"ז מתחום מדעי החברה).