החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה (4070)
נכון לשנתון: 2017
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג התמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה
( 5602)
חובה בחוג17
חובת בחירהראה ת"ל
בחירה בחוגראה ת"ל
סה"כ לתואר (מינימום)35

יועץ החוג הוא דר' אילון שרמן sherman@phys.huji.ac.il