החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה - מוסמך מחקרי (2040)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג8
חובת בחירה17
בחירה בחוג10
סה"כ לתואר (מינימום)35