החוג לפיסיקה (541)
מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג5331
לימודי מתמטיקה חובה24
חובהלימודי יסוד חובה10-11
חובת בחירה4-5
בחירה בחוג93-4
סה"כ בחוג8648-51
אבני פינה6
חוג נוסף48-5186
סה"כ לתואר (מינימום)140140
סה"כ לתואר (מקסימום)143143