החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה מורחב מתמטיקה מורחב במסלול דו חוגי (8017)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5074
חובת בחירה22-248-10
בחירה בחוג7-9
סה"כ בחוג81-8386-88
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסף86-8881-83
סה"כ לתואר (מינימום)173173
סה"כ לתואר (מקסימום)177177


הקבלה למסלול זה הינה באישור  שני ראשי החוגים; פיסיקה ומתמטיקה