החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי (6020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג750
לימודי מתמטיקה חובה24
חובהלימודים בשנים ב' - ג'12
חובת בחירה36
בחירה בחוג11
סה"כ בחוג5589
לימודי תכנות44
אבני פינה66
חוג נוסף8955
סה"כ לתואר (מינימום)150150