החוג לפיסיקה (541)
מסלול מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה) (4022)
נכון לשנתון: 2017
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים (ביולוגיה)
( 570)
חובהחובה בחוג6019
לימודי מתמטיקה חובה28
חובהלימודי יסוד חובה11
חובת בחירה612.5-15
בחירה בחוג10-12.5
סה"כ בחוג9855
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסף54-5598
סה"כ לתואר (מינימום)158159
סה"כ לתואר (מקסימום)159


תנאי מעבר לשנה ב' ממוצע 80 לפחות בקורסי שנה א'