החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות (2055)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
מסלולי המשך:
תכנית תלפיות מתמטיקה מורחב פיסיקה (2051)
תכנית תלפיות פיסיקה מורחב חטיבה במתמטיקה (2057)
תכנית תלפיות מדעי המחשב חטיבה בפיסיקה (2058)
תכנית תלפיות פיסיקה חד חוגי עם חטיבות במתמטיקה ובמדעי המחשב (2052)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
אבני פינה6