החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות פיסיקה חד חוגי עם חטיבות במתמטיקה ובמדעי המחשב (2052)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי המחשב
( 5210)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במתמטיקה
( 5311)
חובהחובה בחוג14561945
לימודי מתמטיקה חובה19
חובת בחירה386
בחירה בחוג5
סה"כ בחוג14783251
אבני פינה6
סה"כ לתואר (מינימום)181179179179