החוג לפיסיקה (541)
מסלול חטיבה בפיסיקה (2030)
נכון לשנתון: 2017
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בפיסיקה
( 5422)
חובה בחוג37
סה"כ בחוג37
סה"כ לתואר (מינימום)37