החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה במסלול דו-חוגי (2020)
נכון לשנתון: 2017
 (לשנתונים נוספים)

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג53
לימודי מתמטיקה חובה24
בחירה בחוג11
סה"כ בחוג92
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסףלפי דרישת החוג הנוסף
סה"כ לתואר (מינימום)145

במסלול דו חוגי עם מדעי החברה/מדעי הרוח/ מנהל עסקים התלמידים מחויבים ב-4 נ"ז אבני פינה